Školení dle vyhlášky č. 50

Dvakrát za rok, na jaře a na podzim provádíme školení na vyhl. 50/78 Sb. tzv. "padesátku".


Školení je pouze pro pracovníky s ukončeným elektrotechnickým vzděláním viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-50


§ 5 Pracovníci znalí - pracovníci po vyučení nebo těsně po škole

(1) Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1.

V oblasti školení z vyhl.50/1978 sb. proškolíme a přezkoušíme osoby a zaměstnance v rozsahu §3, §4, §5, §6, §7, §8, §10, §11.

Obsah

§3: pracovníci seznámení (pouze školení bez zkoušky) - např. administrativní pracovníci
§4: pracovníci poučení (pouze školení bez zkoušky)- pro obsluhu elektrických zařízení
§5: pracovníci znalí - mají ukončené odborné vzdělání
§6: pracovníci pro samostatnou činnost
§7: pracovníci pro řízení činnosti
§8: pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
§10: pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
§11: kvalifikace ve zvláštních případech - učitelé, asistenti, pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří v rámci výuky používají elektrická zařízení pod napětím

POZOR:

§9: pracovníci pro provádění revizí - revizní technik, zkouší státní organizace odborného dozoru TIČR Praha