Revize elektrických spotřebičů

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

CÍLEM NAŠICH REVIZÍ JE:

  • Ochrana oprávněného zájmu našich klientů na bezpečném používání elektrických spotřebičů
  • Ochrana zdraví osob a majetku

Pro revize elektrických spotřebičů používáme špičkové revizní přístroje REVEX PROFI od firmy ILLKO.

MŮŽEME NABÍDNOUT:

  • Dlouholeté zkušenosti revizních techniků
  • Kvalitní a rychlé provedení revizních prací
  • Špičkové vybavení měřicí technikou
  • Počítačové zpracování dat
  • Přehlednou evidenci změřených elektro zařízení
  • Kompletní výsledky měření dodáváme ve formátu PDF a v tištěné formě, soupis přístrojů a karty nevyhovujících přístrojů
  • Revizní zprávy a vyřazovací protokoly pro klienty ZDARMA!