Revize elektroinstalace

Druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V

Druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V

Výchozí revize elektro

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů je nutno provést u nové elektroinstalace. Výchozí revize elektroinstalace bude následně zapotřebí například při kolaudaci. Pro nové odběrné místo, kde bude následně umístěn elektroměr, bude zapotřebí výchozí revize elektroinstalace odběrného místa PRE nebo ČEZ. Při předložení této výchozí revize elektro a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude osazen elektroměr.

Periodická revize elektro:

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech. Periodickou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršení stavu elektroinstalace a následné zjištění závad, které se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů do budoucna a tím předešlo k úrazům elektrickým proudem.

Mimořádná revize elektro:

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci nebo u kontroly jiného správcovského institutu. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a jestli elektroinstalace bude schopna bezpečného provozu.

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle prostředí

1. základní 5 let 
2. normální 5 let 
3. studené 3 roky 
4. horké 3 roky 
5. vlhké 3 roky 
6. mokré 1 rok 
7. se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky 
8. s extrémní korozní agresivitou 1 rok 
9. prašné s prachem nehořlavým 3 roky 
10. s otřesy 2 roky 2 roky 
11. s biologickými škůdci 3 roky 
12. pasivní s nebezpečím požárů 2 roky 
13. pasivní s nebezpečím výbuchu 2 roky 
14. venkovní 4 roky 
15. pod přístřeškem 4 roky 

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob

1. prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.) 2 roky 
2. zděné obytné a kancelářské budovy 5 let 
3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3 roky 
4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3 2 roky 
5. pojízdné a převozné prostředky 1 rok 
6. prozatímní zařízení staveniště 6 měsíců