Revize hromosvodů

Revize hromosvodů LPS dle souboru norem ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390

Revize hromosvodů LPS dle souboru norem
ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390

Je třeba si uvědomit, blesk je zlý pán. Udeří přesně tam, kde má nejvodivější možnou cestu k druhému pólu, zemi nebo mraku. Údery blesků do mraků nám vadí minimálně, ale údery blesku do staveb, nebo v jejich blízkosti (nebo do inženýrských sítí spojených se stavbami) jsou nebezpečné pro lidi, samotné stavby, jejich obsah a instalace stejně jako pro inženýrské sítě. Proto je nutné použít opatření pro ochranu před bleskem.

Druhy revize hromosvodů

Výchozí revize hromosvodů

Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Tyto revize hromosvodu budete potřebovat například pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí v lhůtách 4 roky dle normy EN 62305-3.

Pozn: Pří montáži LPS dle ČSN EN 62 305 je nutný projekt s výpočtem rizik. Bez toho nelze provést montáž LPS dle ČSN EN 62 305.

Periodická revize hromosvodů

Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3. Rozhodně, by jste tuto revizi hromosvodu neměli podceňovat. Touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující. Periodickou revizí hromosvodu a tím zjištění celkového stavu hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo toho nejdůležitějšího - Vašeho zdraví. Další věc proč nepodceňovat revize hromosvodu je Vaše pojistka na nemovitost. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.

Mimořádná revize hromosvodů

Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod... Mimořádnou revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen. Po opravách střech většinou hromosvod usazuje firma, která střechu opravovala a tak by mimořádná revize hromosvodu mohla zjistit nedostatky po následné montáži.

Žádejte hledání chyby

Bohužel v jakékoli práci se setkáváme s lajdáky. Bohužel to platí i u některých revizních techniků. Revizní zpráva totiž podle zákona nemusí obsahovat popis problémů a potřebné úpravy pro nastolení podmínečného stavu. A tak se někde můžete setkat s tím, že revizní technik vám změří větší odpor, vystaví negativní osvědčení a odejde. A vy nebudete tušit, kde je problém, zavoláte dalšího technika, ten opět vše bude měřit, najde chybu, opraví, opět bude zavolán revizní technik, který zinkasuje opět další peníze na revizní zprávu...

Jak by to mělo správně vypadat? Technik přijede, změří, a pokud najde problém, sdělí předběžnou cenu opravy, ke které přičte cenu revizní zprávy. To je ten správný postup, na kterém se dopředu s technikem domluvte.

Lhůty revize hromosvodů:

1. Kritické systémy úplná revize - 2 roky
2. Ostatní - 4 roky

Poznámka:

Pří montáži LPS dle ČSN EN 62 305 je nutný projekt s výpočtem rizik. Bez toho nelze provést ani montáž a revizi LPS
dle ČSN EN 62 305. Obojí jsme po dohodě schopni zajistit, i s následnou opravou.